Novinky
Péče o náhrdelníky

Připomínám důležité instrukce pro péči o zakoupené šperky, a to především o náhrdelníky. Veškeré info najdete zde.

více
Design Lock 5.9.2021

Děkuji všem, kteří se zastavili na našem stánku v neděli 5.9.2021 v Roztokách na skvělé akci Design Lock!

více

GDPR (OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Úvod OBCHODNÍ PODMÍNKYGDPR (OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ SUBJEKTUPODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavla Darakeva (dále jen: „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa 504 01, Humburky 106; e-mail info@pajahu.cz; telefon +420 775 694 656.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním kupující poskytl svůj výslovný souhlas.


4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
4.1. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu: jméno a příjmení, titul, poštovní adresa, fakturační adresa, mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o bankovním spojení, údaje o předmětu plnění Správce.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. PRÁVA KUPUJÍCÍHO
6.1. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2. Dále má kupující e právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.


7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
8.2. S těmito podmínkami souhlasí kupující zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách www.pajahu.cz, a zároveň kupujícímu zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou kupující správci poskytl.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. února 2020.

Dodání zboží

Objednané zboží je odesláno standardně do 2 pracovních dnů

od obdržení platby, není-li předem dohodnuto jinak.

 

Dopravu můžete zvolit vyzvednutí na výdejním místě Zásilkovny

nebo doručení přímo na adresu.


Osobní předání je pouze dle individuální domluvy.

 

Cena dopravy

Zásilkovna - výdejní místo nebo Z-BOX ... 79,-- Kč

Zásilkovna - doručení na adresu ... 109,-- KčKontakt

Pavla Darakeva


+420 775 694 656

info@pajahu.czInstagram


Facebook

  

Copyright 2020 - 2024 © Autorské šperky ze dřeva - pajahu